„Podstawy psychologii”

„Tai ChiChuan Filozofia i praktyka” – fragment ŚWIADOMOŚĆ   Zjawiska świadomości mogą być odczuwane z różną intensywnością, więc obok różnic jakościowych istnieją różnice ilościowe. Najsłabsza intensywność bodźców, które mogą być odczuwane i rozróżniane od innych nazywamy progiem świadomości.Istotnym parametrem świadomości jest pole świadomości. Możemy powiedzieć, że jest to ogół zjawisk odbieranych przez człowieka w określonym przedziale czasowym i […]

„Podstawy psychologii” Czytaj więcej ...