Akademia Tai Chi Chuan & Luohan Qigong Wrocław

„Tai ChiChuan Filozofia i praktyka” – fragment

ŚWIADOMOŚĆ

 

Zjawiska świadomości mogą być odczuwane z różną intensywnością, więc obok różnic jakościowych istnieją różnice ilościowe. Najsłabsza intensywność bodźców, które mogą być odczuwane i rozróżniane od innych nazywamy progiem świadomości.
Istotnym parametrem świadomości jest pole świadomości. Możemy powiedzieć, że jest to ogół zjawisk odbieranych przez człowieka w określonym przedziale czasowym i przestrzennym /pole widzenia, słyszenia, uwagi/.
Posiada ono swoje centrum i peryferie. Jeżeli dane przeżycie zyskuje na znaczeniu, to możemy mieć pewność, że znajduje się ono w centrum świadomości. Jest to również związane z koncentracją uwagi na danym przedmiocie czy zjawisku, które obejmuje świadomość.
Zakres pola świadomości jest różny dla różnych osób i zależy od ich indywidualnego doświadczenia. Pole świadomości ma swoją strukturę czasową i logiczną.
To, że umysł umieszcza dane zjawisko w centrum uwagi świadczy o jego celowościowym charakterze, czyli umysł porządkuje i nadaje sens przedmiotom świadomości według pewnej sobie właściwej struktury.
Jest zrozumiałe, że rozpatrując zjawisko świadomości uwagą przyciąga to, co jest przedmiotem badań psychologii transpersonalnej: odmienne stany świadomości, postrzeganie pozazmysłowe, funkcje półkul mózgowych itp.
Pomimo, iż każda z półkul mózgowych kieruje funkcjami przeciwległej strony ciała, nie doświadczamy istnienia dwóch świadomości. Przyczyną może tu być istnienie spoidła wielkiego, które składa się z dużej liczby włókien nerwowych, łączących obie półkule mózgu.
Świadomość i samoświadomość w koncepcji humanistycznej jest środkiem do osiągnięcia samorealizacji. Przy czym, do tego celu sięga się również do odmiennych stanów świadomości jako alternatywnej drogi rozwoju naturalnych możliwości umysłu.
Termin „odmienne stany świadomości” (ASCs) odnosi się do takich doznań, których nie doświadczamy w sposób bezpośredni działając na realną rzeczywistość.
Mówiąc o ASCs, możemy zadać sobie pytania czym różni się ona od świadomości tzw. normalnej i jakie są kryteria tego rozróżnienia.
Charles Tart jeden z twórców psychologii transpersonalnej tak przedstawia ten problem: „Normalnym stanem świadomości każdej jednostki jest ten stan, w którym spędza ona większość swych godzin czuwania. Założenie, że twój normalny stan świadomości i mój są zupełnie podobne, a ponadto podobna do normalnych stanów świadomości wszystkich normalnych ludzi jest przyjmowane prawie powszechnie, chociaż słuszność tego założenia można kwestionować. Zmienionym stanem świadomości dla danej jednostki jest taki stan, w którym odczuwa ona wyraźnie jakościową zmianę struktury swego funkcjonowania psychicznego …”
Najbardziej skuteczne techniki wywołujące ASCs pochodzą ze wschodu – Indii, Chin i Japonii. Odmienne stany świadomości towarzyszą medytacji, są związane z właściwym oddechem, sposobem traktowania własnego ciała, odpowiednią dietą i trybem życia.
Te techniki mają służyć człowiekowi w jego rozwoju, pozytywnie wpływać na jego możliwości. Ponieważ mózg potrzebuje trzy razy więcej tlenu niż całe ciało, zwrócono więc uwagę na wpływ odprężenia mięśni i dotlenienia mózgu na świadomość. Takie badania, dotyczące technik oddechowych, podjęli Ramaczaraka i Mircea Eliade udowadniając zwiększenie wydolności umysłu, dzięki ćwiczeniom harmonizującym oddech z rytmem pulsu. Różnorodne opisy charakteryzujące ten stan różnią się czasami znacznie od siebie czasem wzajemnie się wykluczając, co wynika z indywidualnego przeżycia. Zimbardo i Ruch wyodrębnili charakterystyczne cechy dla tego stanu.
Jednym z nich jest zniekształcenie percepcji postrzegania czasu i przestrzeni oraz własnego ciała. Może tu wystąpić poczucie oddzielenia od własnego ciała, doznanie transcendencji lub odwrotnie głębokiego zapadnięcia się we własne wnętrze, doznanie immanencji. Czas zostaje pozbawiony realności, minuta staje się wiecznością a godzina chwilą Przestrzeń może być pokonana przez myśl.
Innym charakterystycznym stanem jest poczucie obiektywności i szerokiej płaszczyzny odniesienia. Obiektywizacja jako zasada uniwersalna często występuje jako czynnik tzw. „rozwoju duchowego” kojarzonego z dobrem, ponieważ wiąże się ona z nie wartościowaniem, nie opowiedzeniem się po żadnej stronie, czy to racji, czy idei. Takie doznanie – choć dużo bardziej proste i ulotne – jest możliwe na drodze intelektualnej, np gdy w górach patrzymy w gwiazdy lub gdy przeżyjemy tragiczne wydarzenie. Wtedy rzeczywistość obiektywizuje się rzeczy i zdarzenia dnia codziennego nabierają właściwych proporcji. Obiektywizacja jako zjawisko negatywne jest czasem euforycznym porzuceniem „ziemskich trosk” tym mocniejszym im trudniejsze troski chcemy pozostawić za sobą. Odrzucenie tego, co materialne na rzecz tego, co duchowe bez liczenia się z realiami kulturowymi czy cywilizacyjnymi, jest jak skok bez spadochronu. Stan ten łączy się z poczuciem jedności ze światem czy nawet wszechświatem.
Zjednoczenie związane z radością istnienia. Ja w dopełnieniu z nie ja. Nie jest to zatracenie indywidualności ale powrót do tego co ją stworzyło. Powrót do źródła, prazasady, jedności która stworzyła wielość.
„Poczucie prawdy nie wymagające zewnętrznego potwierdzenia” związane z wewnętrzną pewnością dotyczącą własnego bytu w sensie filozoficznym i miejsca w świecie. Doświadczenie „prawdy” jest związane z wiedzą doznawana na poziomie intuicyjnym, która nie wymaga weryfikacji doświadczenia racjonalno empirycznego
Jeszcze innym charakterystycznym stanem dla zmienionej świadomości jest paradoksalność i niewyrażalność. ” Opisy stanów są sprzeczne, gdy próbuje się je analizować na planie logicznym czy racjonalnym. Mechanizm tworzący odmienny stan świadomości wykorzystuje się np w różnorodnych metodach samoleczenia oraz w doskonaleniu umysłu (Metoda Silvy) czy nauczaniu sugrstopedycznym propagowanym przez bułgarskiego psychoterapeutę prof. Georgija Łozanowa.

 

(c)2000 Copyright Krzysztof Maćko oraz wydawnictwo KOS i SDE. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej strony nie może być publikowana ani rozpowszechniana ani powielana bez uprzedniego wyrażenia zgody przez właściciela praw.

 

All rightts reserved. No part of this website mey be reproduced by any process, stored in any retrieval system, transmitted, or otherwise copied for publicorprivate use without prior permission from Krzysztof Maćko or KOS or SDE
Scroll to Top